nowekompetencje.pl

Blog tematyczny o biznesie i rozwoju osobistym

Biznes

ETF – jak to działa?

ETF – jak to działa?

Liczne zalety sprawiają, że inwestycje w ETF mogą być ciekawą alternatywą dla akcji itp.

ETF – jak to działa?

ETF to akronim, który pochodzi od terminu: Exchange Traded Fund. Co kryje się pod tą nazwą? Odpowiedź na pytanie jest prosta: ETF to obecnie jeden z popularniejszych rodzajów instrumentów finansowych na świecie. Tego typu instrumenty tworzy się w celu śledzenia konkretnych indeksów giełdowych lub branż. Głównym celem, dla którego stosuje się instrumenty finansowe typu ETF, jest zapewnienie inwestorom łatwego dostępu do aktywów z różnych rynków.

Jak działa ETF? Zalety inwestowania w fundusze typu ETF

ETF jest notowany na giełdzie, w związku z czym możesz go kupić i sprzedać tak samo jak ma to miejsce na przykład w przypadku akcji.

ETF tworzony jest przez tzw. spółkę zarządzającą. Nabywa ona aktywa składające się np. na indeks giełdowy (może być to np. amerykański S&P 500). Następnie spółka zarządzająca emituje jednostki uczestnictwa w ETF, które inwestorzy mogą nabyć w ramach obrotu giełdowego. Wartość tych jednostek jest uzależniona od kursu aktywa, które odwzorowuje, przy czym stopień tej zależności może różnić się w przypadku poszczególnych instrumentów.

Ryzyka związane z inwestowaniem w ETF

Jak widać, inwestowanie w instrumenty finansowe typu ETF może przynieść Ci liczne korzyści. Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że do takiej formy inwestowania (lub jakiejkolwiek innej) można podchodzić bezkrytycznie. Również inwestowanie w ETF niesie ze sobą pewne ryzyka. O jakich zagrożeniach mowa? Poniżej przedstawiamy Ci jedyne kilka z nich:

  • ryzyko rynkowe – podobnie jak ma to miejsce w przypadku właściwie każdej formy inwestycji, inwestowanie w ETF również wiąże się z ryzykiem strat w związku w recesją gospodarczą czy paniką na rynkach finansowych. Jeśli ETF, który posiadasz, jest oparty o notowania amerykańskich indeksów giełdowych, a tamtejsza gospodarka przechodzi kryzys, łatwo możemy się domyślić, w jaki sposób przełoży się to na wartość tej części Twojego portfela inwestycyjnego,
  • ryzyko kursowe – jeżeli jako inwestor alokujesz posiadany kapitał w jednostki uczestnictwa takich funduszów typu ETF, które śledzą zagraniczne indeksy, musisz liczyć się z zagrożeniem w postaci ryzyka kursowego.

Inwestowanie w fundusze ETF. Podsumowanie

Jednostki uczestnictwa w funduszach typu ETF to dość popularny w ostatnich latach instrument finansowy. Rozwiązanie to umożliwia inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym (korporacyjnym) łatwy dostęp do aktywów z rynków całego świata.

W sprzyjających warunkach rynkowych inwestowanie w ETF niesie ze sobą liczne korzyści. Zalicza się do nich między innymi niskie koszty, dobra płynność tego typu instrumentów finansowych czy możliwość „zbiorczego” inwestowania w całe branże i indeksy rynkowe. Rzecz jasna, inwestowanie w fundusze ETF również nie jest wolne od ryzyka – pod tym względem ETF nie różni się znacząco od takich aktywnych form alokowania kapitału jak np. zakup akcji przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

Tym samym należy – jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji – dokładnie przeanalizować potencjalne korzyści oraz zagrożenia.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij